Geopolitikai Konferencia 2017

A Magyar Földrajzi Társaság és a társaság megújult Geopolitikai Szakosztálya a 2017. évi vándorgyűléshez kapcsolódóan geopolitikai konferenciát szervez 2017. augusztus 25-én Sopronba, amelyre ezennel tisztelettel meghívjuk Önöket.

A konferencia témakörének időszerűsége és kiemelt célja

A 21. század világgazdasági és világpolitikai rendszere alapvetően átalakul. Az USA vezető szerepének visszaszorulásával a globális világpiac mellett egyre inkább megerősödnek a nagytérségi erőterek. A most formálódó többpólusú világ várhatóan egy új világrendszert fog kialakítani, ahol a gazdasági integrációk, nagytérségi politikai együttműködések a jelenleginél erősebb szerepkört fognak kapni. Hazánk számára alapvető kérdés az, hogy a közeljövőben a kelet-közép-európai régió mennyiben válhat önálló erőtérré mind politikai, mind gazdasági értelemben.

A Krím-félsziget 2014. évi márciusi orosz annektálása nyomán, az USA és Oroszország közötti szembenállás révén a kelet-közép-európai térség egyre inkább ütközőzónává válik, olyan térséggé, amely a történelem során már többször volt. De a térség jövőjére nézve a legoptimistább forgatókönyv az, hogy Kelet-Közép-Európa ún. „hídtérséggé” váljon Nyugat és Kelet között. De egy új „hídtérség” megteremtése csak akkor lehetséges, ha a régió országai gazdaságilag ténylegesen együttműködnek, s a szinte már állandósuló nyugat-keleti megosztottság helyett létrejön egy új kelet-közép-európai erőtér.
A konferencia fő célkitűzése, hogy a kelet-közép-európai térség 21. századi világgazdasági és világpolitikai szerepkörét elemezze, s ennek révén hozzájáruljon ahhoz, hogy térségünk jelenlegi világban betöltött szerepkörét újraértelmezzük, szakítsunk a klasszikus hidegháborús megközelítéssel, s hozzájáruljunk egy új külügyi/külgazdasági/geopolitikai stratégia kidolgozásához.

A konferenciának kiemelt diplomáciai fontossága is van, mivel 2017. július elsejétől magyar elnöksége lesz a Visegrádi Együttműködésnek (V4-nek), s reményeink szerint e konferencia is hozzá fog járulni ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a V4-es magyar elnökségi időszak.   

Mindezek alapján a konferenciára várjuk a közép- és kelet-európai országok, kiemelten a visegrádi országok geopolitikai, világpolitikai, világgazdasági elemzőit, kutatva a fő kérdést, nevezetesen: hogyan válhatna a kelet-közép-európai térségből stratégiai régió, s a V4-es összefogás révén e korábbi ütközőzónának milyen önálló fejlődési pályái lehetnének a 21. század világában.   

Szervezők

Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Földrajzi Társaság Geopolitikai Szakosztály
Zsigmond Király Egyetem
PAGEO Alapítvány

Tervezett szekciók

  1. Kelet- és Közép-Európa az atlanti erőtérben
  2. Kelet- és Közép-Európa a jelenleg formálódó eurázsiai erőtérben
  3. Kelet- és Közép-Európa a 21. század világgazdaságában
  4. A Visegrádi együttműködés jelene és jövője
  5. A magyar keleti nyitás külgazdasági/külügyi stratégia kiemelt célországai
  6. A térség országainak 21. századi geopolitikai stratégiái

Előadások és publikációk

A szekcióülések előadásainak időtartama 15 perc, ezt követően 10 perces vita
Az elhangzott előadások anyaga alapján készült tanulmányokat a szervezők lektorált tanulmánykötetben jelentetik meg (ISBN és/vagy ISSN számmal).

Részvételi díj

Részvételi díj: 10 000 Forint
A részvételi díj magában foglalja a regisztrációs díjat, az ebédeket és kávészüneteket, a konferencia hivatalos kiadványainak megjelentetési költségeit, valamint a szervezési költségeket.

30% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból a Magyar Földrajzi Társaság tagjainak!

A résztvevők a regisztrációs költséget átutalással fizethetik be az alábbi számlára:

Számlatulajdonos: Magyar Földrajzi Társaság
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
EU adószám: HU19007964
Bank: MKB BANK Zrt.
1056 Budapest,Váci utca 38.
Számlaszám: 10300002-10585823-49020014
IBAN: HU26 1030 0002 1058 5823 4902 0014
Swift (BIC) kód: MKKBHUHB

Határidők

2017. június 15. Jelentkezési és absztrakt leadási határidő
2017. június 30. Értesítés absztraktok elfogadásáról
2017. július 5. Fizetési határidő
2017. július 20. A konferencia részletes programjának kiküldése
2017. augusztus 25. A konferencia kezdete
2017. október 18. Cikkek leadási határideje

Szervezők

Magyar Földrajzi Társaság
Magyar Földrajzi Társaság Geopolitikai Szakosztály
Zsigmond Király Egyetem
PAGEO Alapítvány